بازی تست بینایی

با این بازی هم بینایی خود را تست کنیدهم سرگرم شوید . با کلیک بر روی مربع هایی که رنگ آن ها با بقیه مربع ها متفاوت است مراحل را پشت سر بگذارید.

بازی بولینگ

با انتخاب جهت و قدرت و زاویه پرتاب در سه مرحله این بازی جذاب را بازی کنید.

بازی پنالتی

با کشیدن و جهت دادن به توپ پنالتی ها را گل کنید و از بازی لذت ببرید قبل از بازی قفل چرخش صفحه خود را باز کرده و گوشی را افقی بگیرید.

بازی تیر اندازی

به جلو حرکت کنید و زامبی ها را بکشید در صورت تمام شدن تیرها روی فلش قرمز رنگ کلیک کنید و مراحل را پشت سر بگذارید *قبل از بازی قفل چرخش صفحه خود را بازکرده و گوشی را به صورت افقی بگیرید.

بازی با اعداد

یک نوع بازی را انتخاب و در صورت صحیح بودن عملیات ریاضی شکل آدمک را زیر آن ها قرار دهید تا امتیاز بگیرید.

بازی پیانو

آنلاین پیانو بزنید و لذت ببرید.

بازی تشخیص شکل

اشکالی به صورت تصادفی ساخته می شوندشما باید اجزای تشکیل دهنده آن را تشخیص و انتخاب کنید تا امتیاز کسب کنید و به مرحله بعد بروید.

بازی شلیک به اردک

در گوشی های اندرویدی قفل صفحه را باز و یک بار آن را افقی و سپس عمودی کنید تا بازی به طور مشخص در وسط صفحه قرار گیرد.با شلیک کردن به اردک ها نگذارید زمان 4 ثانیه شما به اتمام برسد.

بازی گردونه شانس

گردونه شانس را بچرخانید و شخصیت خورا ببینید.

................................................................................ آموزش طراحی سایت